Quantcast
БЪЛГАРСКИ GERMANY UNITED KINGDOM Print

Работи с материали на преференциални цени, защото печели заслужено доверието на основните си доставчици чрез редовното си и своевременно издължаване.

"Реконструкция на външен водопровод за с. Едрево от БПС до НВ 120 М3 - І етап"

Подмяна на амортизиран външен водопровод с дължина 1360 м1 ф-160 мм. Както и направа на РШ и изграждане на въздушници.

 

"Укрепване на бреговете на р. Турийска в с. Турия” Община Павел Баня

Изкопи, кофражи, железобетон, доставка и полагани на чакъл и други.

 

"Изграждане на поясен канал над с. Александровска със заустване в р.Саплама”

Корекция и възстановяване на корито както и закаляване на същото.

 

„Саниране на нови жилищни сгради находящи се в гр. Шумен и гр. Варна”

Външна топла изолация, вътрешни мазилки, гипс картон направа на минерални мазилки.

 

„Възстановителни работи на ЦДГ „Еделвайс” и Здравна служба” с.Елхово

Ремонт на дървен скатен покрив, подмяна на ПВЦ дограма, кърпежи по фасада и фасадно боядисване, вътрешни шплаковки и латексове боядисване.

 

„Укрепване на мост над река Осъм – с.Санадиново” община Никопол

Възстановяване на съществуващ мост, кофражни, армировъчни работи и метална конструкция.

 

„Укрепване улици и корекция на дере в с.Стамболово” община Ихтиман

Направа на бетоново корито, укрепване на мост и корекция на дере.

 

„Възстановяване водопроводимостта на канала и дерето в Северозападната част на с.Манолово”

Корекция и почистване на дере, направа на бетонна площадка, баражи и заскаляване.

 

„Доставка и монтаж на дограма в п/ст Мадара”

Демонтаж стара и монтаж на нова ПВЦ дограма, обръщане на прозорци и боядисване.

 

Ремонт на пътя ГСМ - гара Разделна в рудник Трояново-1

Ремонт на пътя ГСМ - гара Разделна в рудник Трояново-1